Gültekinler - Dümdüz Olur Koca Dağın

Dislike 0

Playlist

Music Detail

Gültekinler - Dümdüz Olur Koca Dağın was added to the Free2Music database on December 05, 2018. Published the day it was watched 476 times since. Other information about free music is below.


Music Information


Rank

  


Singer

Gültekinler


Album

Fukara


Lyrics Title

Dümdüz Olur Koca Dağın


Duration

04:17


Genre

FolkLyrics


Dümdüz olur koca dağın
Kandilde tükenir yağın
Zayıflar söner çerağın
Böyle gümana dönersin

İhtiyaç kalmaz davaya
Ne dermana ne devaya
Savrulup giden havaya
Garip dumana dönersin

Sönmüş ocakta köz gibi
Feri kalmamış göz gibi
Söylenmiş bitmiş söz gibi
Geçmiş zamana dönersin

Bahçende sararır gülün
Yorulup bükülür belin
Anlatmaya dönmez dilin
Hali yamana dönersin

Kudsi can böyledir devran
Davran vakit varken davran
Bak yola koyuldu kervan
Duyulmaz amana dönersin
Comments
0
The Free Music platform serves visitors with 2126 singers, 1172 albums and 5549 musics in 85 music categories. Also 2873 lyrics and 48079 singers photos are on our web site. By categorizing the music, we are constantly working to make you enjoy the best quality music. Free 2 Music music lists are created with special formulas for you.