Music Detail

เพลง Rsiam - ในสายลม was added to the Free2Music database on January 20, 2019. Published the day it was watched 652 times since. Other information about free music is below.


Music Information


Rank

  


Singer

เพลง อาร์สยาม


Lyrics Title

ในสายลม


Duration

04:04


Genre

PopLyrics


เหมือนจังหวะหัวใจเต้นเร็วกว่าที่เคย
มองเธอแล้ว มองตาเธอแล้วฉันสั่น
เหมือนกับอยู่ในฝัน ฉันมีเธอใกล้กัน
นาทีนี้หวังเพียงเธอรู้ รู้ใจ

เธอคงไม่ถามฉันอีก ว่าฉันรักเธอหรือเปล่า
เสียงหัวใจ ก็เสียงหัวใจให้คำตอบไปแล้ว

Sha da da da da da hmm hoo
ได้ยินหรือเปล่า เสียง ๆ หนึ่งที่ลอยอยู่ในสายลม
Sha da da da da da hmm hoo
ได้ยินคำตอบบ้างไหมเธอ ใช้ใจเธอฟังสิฟัง สายลม

รักที่เธอถามมา ใช้ในใจพูดกัน
คนที่รัก รักกันเท่านั้นได้ยิน
แม้ใจเธอมีฉันแล้วก็คงได้ยิน
คำ ๆ นั้นฉันเองกระซิบถึงเธอ

เธอคงไม่ถามฉันอีก ว่าฉันรักเธอหรือเปล่า
เสียงหัวใจ ก็เสียงหัวใจให้คำตอบไปแล้ว

Sha da da da da da hmm hoo
ได้ยินหรือเปล่า เสียง ๆ หนึ่งที่ลอยอยู่ในสายลม
Sha da da da da da hmm hoo
ได้ยินคำตอบบ้างไหมเธอ ใช้ใจเธอฟังสิฟัง สายลม

Sha da da da da da hmm hoo
ได้ยินหรือเปล่า เสียง ๆ หนึ่งที่ลอยอยู่ในสายลม
Sha da da da da da hmm hoo
ได้ยินคำตอบบ้างไหมเธอ ใช้ใจเธอฟังสิฟัง รักเธอ
Comments
0
The Free Music platform serves visitors with 2125 singers, 1172 albums and 5549 musics in 85 music categories. Also 2873 lyrics and 48076 singers photos are on our web site. By categorizing the music, we are constantly working to make you enjoy the best quality music. Free 2 Music music lists are created with special formulas for you.